Gry Ringset

Arbeider / Work:

 
Gruppe med arbeider
 
Gruppe med arbeider
 
Gruppe med arbeider
 
Gruppe med arbeider
 
Gruppe med arbeider
 
Gruppe med tidlige arbeider

BIOTOP

FRAGILE

COLLAGE

RØTTER

KLANG

PRETERITUM

Om kunstneren