RØTTER

Galleri Elverum Skogsmuseum

Separatutstilling p Galleri Elverum Skogmuseum

Røtter, tekst

RØTTER

Keramiker Gry Rlngset forsker i materialbruk, og har gjort et utviklingsprosjekt som undersøker uttrykksmulighetene i ulike sammenblandinger med fiber og porselen. Dette har bl.a. munnet ut i utstillingen «Røtter». Elementer fra norsk skogsflora som røtter, kjuke og planteflber er omformet til papirmasse. Dette kombineres med leire og porselenspapir i spennende krukker. Gry Rlngset har også hentet inspirasjon fra tidligere tider, der bilder og rituelle symboler var en viktig del av krukkenes uttrykk. 

Tekst fra utstillingsinvitasjon på Galleri Elverum Skogmuseum


Trådkrukke

Trådkrukke

Fra utstillingen
Overgangsobjekt I og II

Overgangsobjekt I og II, detalj

Liten collage I

Liten collage I

Liten collage I

Liten collage II

Liten collage II

Liten collage III

Fra den gang vi var sankere

Fra den gang vi var sankere

Galleri Elverum Skogmuseum

Separatutstilling p Galleri Elverum Skogmuseum

Keramiker Gry Rlngset forsker i materialbruk, og har gjort et utviklingsprosjekt som undersøker uttrykksmulighetene i ulike sammenblandinger med fiber og porselen. Dette har bl.a. munnet ut i utstillingen «Røtter». Elementer fra norsk skogsflora som røtter, kjuke og planteflber er omformet til papirmasse. Dette komblneres med leire og porselenspapir i spennende krukker. Gry Rlngset har også hentet inspirasjon fra tidligere tider, der bilder og rituelle symboler var en viktig del av krukkenes uttrykk. 

Tekst fra utstillingsinvitasjon på Galleri Elverum Skogmuseum

Galleri Elverum Skogmuseum

Trådkrukke

Galleri Elverum Skogmuseum
Galleri Elverum Skogmuseum

Overgangsobjekt I og II, detalj

Galleri Elverum Skogmuseum

Liten collage I

Galleri Elverum Skogmuseum

Liten collage II

Galleri Elverum Skogmuseum

Liten collage III

Galleri Elverum Skogmuseum

Fra den gang vi var sankere