FRAGILE

Museo de Cerámica Lácora, Spania

36CICA, Museu de Ceràmica de Làcora, Spania.

Fragile, tekst

FRAGILE

«Den keramiske historie har sitt utspring i den rituell meningsbærende kunsten, hvor de rituelle symbolene ble overført til krukker og bruksgjenstander da vi ble bofaste. Ornamentet var i sin opprinnelse meningsbærende, men symbolinnholdet i ornamentikken mistet etterhvert sitt meningsinnhold.

«Med denne historien som bakteppe ønsker jeg med krukken som idé og materialet som uttrykk å kommentere skjørheten i den samtiden vi lever i.»

Essens, Kunstbanken Hamar og Galleri Kube, Ålesund

«Essens» Kunstbanken, Hamar og Galleri Kube, Ålesund

Galleri Belden in Gees, Nederland

Jubileums-utstilling i galleri  Belden in Gees, Nederland

Galleri Kunstristen, Oslo

«Krukker» Galleri Kunstristen, Oslo

Galleri Kunstristen Oslo
Galleri Beelden in Gees, Nederland

Galleri «Beelden in Gees», Nederland 

Kunstnerforbundet i Oslo

«Pottery is Back» Kunstnerforbundet, Oslo

Museo de Cerámica de Lácora, Spania

36CICA, Museo de Cerámica de Lácora, Spania

«Den keramiske historie har sitt utspring i den rituell meningsbærende kunsten, hvor de rituelle symbolene ble overført til krukker og bruksgjenstander da vi ble bofaste. Ornamentet var i sin opprinnelse meningsbærende, men symbolinnholdet i ornamentikken mistet etterhvert sitt meningsinnhold.

«Med denne historien som bakteppe ønsker jeg med krukken som idé og materialet som uttrykk å kommentere skjørheten i den samtiden vi lever i.»

Kunstbanken, Hamar og Galleri Kube, Ålesund

«Esens» Kunstbanken, Hamar og Galleri Kube, Ålesund

Galleri Belden in Gees, Nederland

Jubileumsutstilling i galleri Belden in Gees, Nederland

Galleri Kunstristen, Oslo
Galleri Kunstristen, Oslo

«Krukker» Galleri Kunstristen, Oslo

Galleri «Beelden in Gees», Nederland

Galleri «Beelden in Gees», Nederland

Kunstnerforbundet, Oslo

«Pottery i Back» Kunstnerforbundet, Oslo