COLLAGE

Arteology 1

«Arteology 1»

Collage, tekst

COLLAGE

Collage; « Arteology» 1, 2 og 3 er en serie collager hvor jeg leker med betydningen av ordene arkeologi og kunst, hvor jeg jobber med forskjellige materialsammensetninger av egenproduserte fragmenter av fiberporselen og foto, sammen med glass, metall og elementer jeg finner i naturen.

Arkelologi (fra gresk αρχαίος = gammel og λόγος = ord/tale/lære, altså læren om det gamle) er studiet av menneskelig aktivitet, primært gjennom erverv, dokumentasjon og analyse av menneskers materielle kultur slik som artefakter, biofakter og menneskelige levninger. Artes (tysk for «kunnen») kan defineres som et fantasifull og nyskapende, estetisk kulturutrykk for indre eller ytre opplevelser.

Arteology 2, kunsnersenteret i Møre og Romsdal

«Arteology 2», Kunstnersenteret i Møre og Romsdal

Arteology 3

«Arteology 3»

Collage

«Arteology 1»

Collage; « Arteology» 1, 2 og 3 er en serie collager hvor jeg leker med betydningen av ordene arkeologi og kunst, hvor jeg jobber med forskjellige materialsammensetninger av egenproduserte fragmenter av fiberporselen og foto, sammen med glass, metall og elementer jeg finner i naturen.

Arkelologi (fra gresk αρχαίος = gammel og λόγος = ord/tale/lære, altså læren om det gamle) er studiet av menneskelig aktivitet, primært gjennom erverv, dokumentasjon og analyse av menneskers materielle kultur slik som artefakter, biofakter og menneskelige levninger. Artes (tysk for «kunnen») kan defineres som et fantasifull og nyskapende, estetisk kulturutrykk for indre eller ytre opplevelser.

Kunstnersenteret i Møre og Romsdal

«Arteology 2», Kunstnersenteret i Møre og Romsdal

Collage

«Arteology 3»