Gry Ringset

BIOTOP

Fra utstillingen på Galleri Kaolin, Stockholm

Fra utstillingen på Galleri  Kaolin, Stockholm

Biotop, tekst

BIOTOP,  Galleri Kaolin, Stockholm

Biotop är ett utställningsprosjekt som har sin utgångspunkt i naturens lokale egenheter, där grupper av specifika växter blir typiska för ett visst område. 

Små ekosystem är också en inspiration och utgångspunkt för den norska keramikern og konstnären Gry Ringsets arbete med utställningen där hon vill dela upplevelsen av natur, textur och beröring med besökarna.

Biotop är även ett materialutveckelingsproject där Gry Ringset undersöker uttrycksmöjligheterna i den keramiska konsten gjennom att experimentera med växtfibrer och porslin.

Utstälningen är en av tre delar Under arbetsnamnet Fragile Earth som inngår i Gry Ringsets doktorexamen i konst vid Arkitekthögskolen i Oslo. Prosjektet har finansierat av Norske Kunsthåndverkere.

Galleri Kaolin

3 små krukker, Kunstnerforbundet, Oslo

3 små krukker, Kunstnerforbundet Oslo

Biotop
Galleri Kaolin, Stockholm
Kunstnerforbundet Oslo
Biotop

BIOTOP,  Galleri Kaolin, Stockholm

Biotop är ett utställningsprosjekt som har sin utgångspunkt i naturens lokale egenheter, där grupper av specifika växter blir typiska för ett visst område. 

Små ekosystem är också en inspiration och utgångspunkt för den norska keramikern og konstnären Gry Ringsets arbete med utställningen där hon vill dela upplevelsen av natur, textur och beröring med besökarna.

Biotop är även ett materialutveckelingsproject där Gry Ringset undersöker uttrycksmöjligheterna i den keramiska konsten gjennom att experimentera med växtfibrer och porslin.

Utstälningen är en av tre delar Under arbetsnamnet Fragile Earth som inngår i Gry Ringsets doktorexamen i konst vid Arkitekthögskolen i Oslo. Prosjektet har finansierat av Norske Kunsthåndverkere.

Galleri Kaolin

Kunstnerforbundet Oslo