Gry Ringset

OM KUNSTNEREN

Beskrivelse av mitt kunstnerskap

Kravet til autonomi har vært et av moderne estetikks viktigste kjennemerker: at kunstverket kan isoleres fra sin kontekst i verden og vurderes som et selvstendig verk. Gadamer har kalt denne isolasjonen for 'estetisk differensiering' og ser det som et av de mest problematiske aspektene ved moderne kunstforståelse. Som han skriver:

«Estetisk bevissthet er rettet mot 'verket' selv – [...] den ser bort fra de ikke-estetiske aspektene som hefter ved verket, slik som formål, funksjon, meningsinnhold. [...] Ved å se bort fra alt som rotfester verket (dets opprinnelige livskontekst og de religiøse eller verdslige funksjonene som gav det mening), blir verket synlig som et 'rent kunstverk'. [...] Gjennom en slik 'estetisk differensiering' mister verket sin plass i den verden som det tilhører, og tilhører nå isteden den estetiske bevissthet.» (Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Del I, kapittel 3 s. 81-83.) (Fra «Estetikkens problem» av Mari Hvattum,  Arkitekturnytt 19.01.2017).

Til utvidelsen av området for det estetiske hører også «environmental aesthetics» (https://plato.stanford.edu/entries/environmental-aesthetics) omgivelsesestetikken, som ble lansert i begynnelsen av 90-tallet som en egen del av estetikken. Estetikk dreier seg nettopp om å ta ansvar for form- og romerfaring. Estetisk samvittighet. Ikke for ingenting hevdet Wittgenstein at «etikk og estetikk er ett», og Joseph Brodsky at "estetikken er etikkens mor» («Estetikkens problem», Arnfinn Bø-Rygg, Arkitekturnytt 19.01.2017).


Med den moderne estetikkenes kjennemerker som bakteppe, plaserer jeg arbeider mine i «environmental aesthetics» og går tett inn på naturen gjennom idé-rammeverk, materialer og materialuttrykk. Jeg bringer med meg deler av vår tids problemområder mellom menneske og natur. Den sanselige estetiske dimensjon ønsker jeg skal være en meningsbærende opplevelse i møtet mellom menneske og verk.

Gry Ringset